Lepota jedkanega stekla

Lepota jedkanega stekla
Delo – Ona, March 13th 2001

Prejšnji torek so v galeriji TR3 v Ljubljani odprli razstavo jedkanih stekel Aleša Lombergarja, edinega umetnika pri nas, ki se ukvarja s to izumirajočo umetno obrtjo, priljubljeno v secesiji, umetniškem gibanju iz obdobja vzpona evropskega meščanstva na prehodu devetnajstega v dvajseto stoletje. Le redki tako obdelani kosi so se ohranili do danes, nekaj jih je tudi v Ljubljani.

Med tistimi, ki jih izginjanje teh čudovitih, a krhkih ostankov preteklosti skrbi, je Aleš Lombergar. Zato se je odločil, da bo posvetil življenje nenavadnemu in redkemu poklicu, ki zahteva poznavanje zapletenih kemijskih procesov, pa tudi obvladanje historičnih or-namentov in modernega oblikovanja.

Študiral je arhitekturo in oblikovanje. Leta 1984 si je na Wolf o vi ulici v Ljubljani uredil Studio za jedkanje stekla, kjer pri obdelavi vseh vrst stekla uporabljajo kar sedemnajsti tehnik jedkanja, briljantni rez, plosko in reliefno peskanje v kombinaciji s tehnološkimi postopki laminira-nja, zvijanja, kaljenja ali fusin-ga. Do zdaj so uresničili več projektov, tako doma kot v tujini. Opremili so zasebno vilo lastnika nemške tovarne pohištva Flototto v bližini Hannovra, ljubljansko stolnico sv.

Nikolaja, Mestno hranilnico ljubljansko, portal Slovenske filharmonije, razkošno ameriško križarko Crvstal symphony, največjo igralnico v Evropi Casino Baden pri Dunaju in izložbo ter vhod lekarne v Mariboru. Na razstavi lahko občudujemo nekaj izbranih projektov, na ogled pa je tudi knjiga Mojstrovine Slovenije založbe Rokus, v kateri je predstavljeno Lomber-garjevo izjemno delo.

Natalija Mljač
Foto: Janez Pukšič